spin

  • This Conference is part of an ongoing comprehensive collaborative program between Vietnam Viral Hepatitis Alliance (V-VHA) and HCMC Department of Health towards elimination goals of hepB/C in HCMC and in Vietnam

Hội thảo này là một trong những chương trình hợp tác toàn diện giữa Liên minh phòng chống viêm gan (V-VHA) và Sở Y Tế TP.HCM hướng tới mục tiêu loại bỏ viêm gan siêu vi B-C tại TP Hồ Chí Minh và Việt Nam.

  • This is the 2nd annual Scientific Conference on Viral Hepatitis entitled “Joint actions toward elimination of hepatitis B and C in HCMC,” which will be held  July 29-30, 2017

Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 2 về Viêm gan siêu vi có tên là “Cùng hành động vì mục tiêu loại trừ viêm gan siêu vi B-C tại TPHCM”, sẽ được tổ chức từ ngày 29 đến 30 tháng 07 năm 2017

  • Organizers: V-VHA, HCMC Medical Association  and World Hepatitis Alliance

Đơn vị tổ chức: V-VHA, Hội Y học TP.HCM và Liên Minh phòng chống viêm gan thế giới

  • Technical Supporter/Endorsing agency: HCMC Department of Health

Hỗ trợ kỹ thuật/ Cơ quan bảo trợ:  Sở Y Tế TPHCM

  • Event planning agency: Hạnh Việt Media

Công ty tổ chức sự kiện: Hạnh Việt Media

  • Date: Saturday, July 29 – Sunday, July 30, 2017

Thời gian: Thứ 7, Ngày 29 Tháng 7 – Chủ Nhật, ngày 30 tháng 7 năm 2017

Location: The Conference Center 272 Võ Thị Sáu – District 3– HCMC

Địa điểm: Trung tâm Hội Nghị 272 Võ Thị Sáu – Quận 3- TP.HCM

  • Contact person (thông tin liên hệ):

Hotline: 0906.847.440 – 0909.801.407 – Ms. Ngọc Hạnh

Mail: hanhvietmedia@gmail.com

Web: http://hanhvietmedia.vn